OM OSS

Mikael Fälth

Leg. veterinär

Utexaminerades som veterinär vid 25 års ålder från Veterinärhögskolan i Stockholm. Han arbetar uteslutande med häst och öppnade hästklinik i Ljungby 2004. Numera bedriver han och Helena enbart ambulerande verksamhet vilket innebär att de åker hem till patienterna. Går problemet inte att lösa på plats remitteras patienten till lämplig hästklinik.

Helena Davidsson, djurvårdare

Helena Davidsson, djurvårdare

Helena har arbetat som veterinärassistent under många år och djur har alltid haft en stor plats i hennes liv. Hon har bland annat tävlat med häst och bedrivit uppfödning. 

Helena är mycket kunnig och framförallt har hon ett fantastiskt handlag med hästar. Hon sätter alltid bemötandet med kunden i första hand.